Tribute to Claes Andersson

20.08.2019

19:00

Åbo slott, kungssalen

Linnankatu 80

Turku

38 | 36 | 20 €

Julia Korkman, sång
Riitta Paakki, piano
Teemu Mattsson, trumpet
Robi de Godzinsky, kontrabas

Åbo musikfestspels Claes Andersson & Julia Korkman-konserter 20:e och 21:a augusti arrangeras som tribut till Claes Andersson.

”Tillsammans med Claes’ anhöriga kom vi musiker fram till att inte inhibera konserterna. Istället gör vi dem som tribut till honom. I konserterna lyfter vi fram sånger som var viktiga för Claes samt hans egna ord- och tonsättningar. Musiken och poesin var Claes’ sätt att bearbeta känslor och det känns naturligt att föra detta arv vidare. I konserten framför vi också det nya stycket “Inandning, utandning” som vi arbetade på med Claes, bara ett par veckor sedan”, berättar Julia Korkman.

”Claes Anderssons överraskande bortgång chockade oss alla, och vi deltar i de anhörigas sorg. Vi diskuterade med Julia Korkman, som uppträder i konserterna, och kom till slutsatsen att ordna dem i enlighet med även de anhörigas önskan som tribut till Claes Andersson”, beskriver Åbo musikfestspels verkställande direktör Liisa Ketomäki.

På pianot hör vi Riitta Paakki, som tidigare fungerat som vikarie i Claes Andersson Trio. Andersson och Paakki har också uppträtt tillsammans fyrhändigt ett antal gånger.

2,5 h, 1 paus
Åbo slott: Hitta hit och tillgänglighet: http://www.turku.fi/sv/abo-slott/valkommen-till-museet/hitta-hit