Max Mickelsson: Vad kan business lära sig av konsten som metod?

21.08.2019

16:00

Åbo konstmuseum

Aurakatu 26

Turku

Inträde med museibiljett

Paneldiskussionen modereras av Max Mickelsson (grundare och delägare, Co-Founders). Paneldeltagarna är:

Jasper Parrott, grundare och styrelseordförande, HarrisonParrott Ltd
Tanja Johansson, vice dekan, Musikutbildning, jazz och folkmusik, Konstuniversitetet, Sibelius-Akademin
Hannaleena Heiska, konstnär

1 h
Inträde med museibiljett

Diskussionen hålls på finska och engelska


Artister