Lunchkonsert

15.08.2019

12:30

Åbo konstmuseum

Aurakatu 26

Turku

Inträde med museibiljett

Mästarkurseleverna uppträder vid lunchkonserter på Åbo konstmuseum.

1 h, ingen paus
Inträde med museibiljett