Från Konstantinopel till Moskva

13.08.2017

19:00

Åbo ortodoxa kyrka

Yliopistonkatu 19

Turku

11,00 / 6,00 €

Sångensemblen Psaltikon
Munken Damaskinos (Jaakko Olkinuora)
Markus Hänninen, Juhani Vesikkala, Petri Nykänen, Aleksi Suikkanen

Bysantinsk och äldre rysk kyrkosång.

Under konserten färdas vi med kristendomen i öst, från dess viktigaste centrum, städernas drottning  Konstantinopel, mot östslavernas land. Samtidigt hörs musikens utveckling från enstämmig bysantinsk  sång på grekiska, utsirad med mikrointervall och ornament, mot enklare rysk kyrkomusik på  kyrkoslaviska, som också utvecklades mot mångstämmighet. Harmoniuppfattningen är fortfarande långt från 1600-talets tyska och italienska intryck: den tidiga ryska mångstämmigheten förtrollar nutida lyssnare med sin oförutsägbara klangvärld.

Längd 45 MIN. Ingen paus.