Hemkonsert hos Aino och Jarkko Ruohola

08.08.2020

15:00

Privathem

Laurinkuja 6

Reso

38 | 35 | 18 €

Elise Båtnes violin
Louisa Tuck cello
Klaus Mäkelä cello

JEAN-BAPTISTE BARRIÈRE
Sonat nr 10 G-dur för två cellon

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER
Passacaglia g-moll
Båtnes

FRANCESCO ANTONIO BONPORTI
Aria cromatica e variata
Båtnes, Tuck

MICHAEL HAYDN
Divertimento C-dur, MH27
Båtnes, Tuck, Mäkelä

JOHAN HALVORSEN
Passacaglia efter G.F. Händel
Båtnes, Tuck

1 h, ingen paus