Hannu Taanila: O Gläd dig, Guds församling nu! Martin Luther och reformationens musikpolitik.

17.08.2017

18:00

Åbo stadsbibliotek

Linnankatu 2

Turku

PÅ GRUND AV SJUKDOMSFALL MÅSTE FÖRELÄSNINGEN STÄLLAS IN. FÖRELÄSNINGEN GES ISTÄLLET PÅ HÖSTEN 2017.
Exakt tidpunkt meddelas senare.

 

Föreläsning med musikexempel.

Längd 1,5 H. Fritt inträde.