Emil Anton: Tidsresor i Finlands historia. Mer katolskt än du kunde gissa.

17.08.2017

16:00

Åbo stadsbibliotek

Linnankatu 2

Turku

Fritt inträde

Föredrag på finska.

Längd 1 H.

FRITT INTRÄDE!

I samarbete med: Kirjapaja