Elddansen

10.08.2020

13:00

Åbo slott, kungssalen

Linnankatu 80

Turku

25 | 23 | 15 €

Nikita Boriso-Glebsky violin
Essi Höglund violin
Louisa Tuck cello
Johannes Piirto piano
Martin James Bartlett piano

FRANZ WAXMAN
Carmen Fantasie
Boriso-Glebsky, Piirto

MANUEL DE FALLA
Suite Popular Española
Tuck, Piirto

PABLO DE SARASATE
Navarra, op. 33
Boriso-Glebsky, Höglund, Piirto

MANUEL DE FALLA
Danza ritual del fuego (”Elddansen”) från baletten El amor brujo
Bartlett

IGOR STRAVINSKY (arr. GUIDO AGOSTI)
Svit från baletten Eldfågeln
Bartlett

1 h, ingen paus