Normalbiljett

Normalbiljett är normal vuxenbiljett eller evenemangets enda priskategori.

Pensionärsbiljett

gäller på konserter med tre priskategorier (normal/ pensionär/ rabatt). I samband med köpet bör pensionsintyg i form av FPA-kort uppvisas. För personer över 65 år accepteras också andra former av ID-bevis.

Rabattbiljett

gäller studerande, under 16-åringar, krigsveteraner, beväringar och civiltjänstgörare samt arbetslösa. I samband med köpet samt på konsertplatsen bör köparen kunna uppvisa det intyg som berättigar till rabatten.

Grupprabatt

10 % rabatt på normalprisbiljetter för grupper med minst 10 personer. Reservationer kan göras via Biljettjänst eller Åbo musikfestspels kontor, tel. (02) 262 0814 eller info@tmj.fi.

Rullstolar och rörelsehindrade

Det finns begränsat antal platser. Följeslagaren får komma med på konserten gratis, men till konserter med platsnumrering bör en plats bokas åt följeslagaren.

Värdesedlar

Följande värdesedlar kan användas som betalning:

– Virike-fritidssedlar
– Smartum-kultursedlar
– Tyky-Kuntoseteli förmånssedlar (går bara att använda under sommaren vid Åbo musikfestspels kassa eller  dörrförsäljning)