KONSERTHUS BILJETTFÖRSÄLJNING

02 262 0333 | kulttuuri.myynti(at)turku.fi

LIPPU.FI

Må-Lö kl. 9-21 | Sö kl. 10-18
+358 (0)600 900 900
(2€/påbörjad min.+lna/msa)

FÖRSÄLJNINGSPUNKTER

NÄTBUTIKEN

Vårt pris meddelas inkl. serviceavgifter. Lippu.fi lägger till expeditionsavgifter beroende på leveranssätt.

PRISGRUPPER

normal/pensionär/rabatt

normal/rabatt

Rabattbiljetten gäller studerande, personer under 16 år, värnpliktiga, civiltjänstgörare och arbetslösa. Kort som
berättigar till rabatten bör kunna uppvisas vid dörren.

GRUPPRABATT

Gruppförsäljning vid Lippu.fi och konserthus biljettförsäljning. Rabatten för en minst 11 personers grupp.

FÖRSÄLJNING VID DÖRREN

Biljettförsäljning under konsertkvällarna på konsertplatsen en timme före konserten börjar.

RÖRELSEHINDRADE

Följeslagaren och rörelsehindrad får -50% rabatt på normal biljetter. Antalet platser för rörelsehindrade är begränsat.

Biljetten till Åbo musikfestspel fungerar som bussbiljett!

Visa upp biljetten för läsaren i Föli-bussen eller -vattenbussen. Läsaren avläser biljettens streckkod. Du behöver alltså ingen separat biljett. Med biljetten till Åbo musikfestspel kan du resa med Föli 3 timmar innan och 2 timmar efter föreställningen. Du kan resa sammanlagt fyra resor med biljetten så om det behövs kan du byta linje en gång i båda riktningarna. Föli trafikerar i Åbo, S:t Karins, Reso, Lundo, Nådendal och Rusko och samma biljetter gäller i hela området. Observera att Pargas inte ingår i Föli-zonen, alltså gäller inte Föli-biljetter i trafiken som går ditåt.