Ville Urponen

VILLE URPONEN hör till Finlands främsta organister. Efter studier i orgel- och pianospel vid Sibelius-Akademin (lärare Kari Jussila och Meri Louhos) studerade han orgelspel i Amsterdam för Jacques van Oortmerssen. Urponen avlade musikdoktorexamen 2009.

Ville Urponen har uppträtt i flera europeiska länder (bl.a. i den legendariska Tomaskyrkan i Leipzig sommaren 2020), i Japan, Sydkorea, Kina och Ryssland, bl.a. som solist med Moskvas kammarorkester. Speciellt J. S. Bach står honom nära och han uppförde hela dennes orgelproduktion sommaren 2012 men han uppskattar också finländsk romantik och ny musik, vilket närmare 30 uruppföranden berättar om. Urponen är lektor i orgelmusik på deltid vid Sibelius-Akademin, konstnärlig ledare för Åbo orgelfesrival och var ordförande för Nordens äldsta orgelsällskap Organumsällskapet 2003–2009. Urponen beviljades Organumsällskapets vandringspris 2015 för sitt synliga och långa arbete för orgelkonsten.