Tuulia Ylönen

TUULIA YLÖNEN har studerat klarinettspel under ledning av Osmo Vänskä, Reijo Koskinen, Kari Kriikku och Charles Neidich samt i London med John McCaw och Michael Collins som lärare. Hon har deltagit i mästarkurser för Thomas Friedl, György Kurtág och Ralf Gothoni.

Ylönen avlade sitt klarinettdiplom vid Sibelius-Akademin med utmärkta vitsord 1995 och gav sin debutkonsert året därpå. Hon har uppträtt som kammarmusiker bl.a. vid musikfestspelen i Kuhmo, Nådendal, Kimito och Nystad samt i flera europeiska länder, bl.a. vid musikfestivalen i Lockenhaus i Österrike. Tuulia Ylönen har också aktivt framfört samtida finländsk musik, bl.a. som medlem i Zagros Ensemble. Numera är hon stämledare i klarinettsektionen i Nationaloperans orkester.