Seela Sella

SEELA SELLA har under sin över 50 år långa karriär uppträtt vid bl.a. Finlands Nationalteater, Tammerfors arbetarteater, Tammerfors komediteater och Teater Jurkka.

Seela har hållit monologkvällar samt sång- och recitationskvällar tillsammans med sin man och medverkat i flera finländska filmer och TV-serier. Hennes revy Seela Sella seisaallaan har framförts vid Tammerfors arbetarteater och Esbo stadsteater. Hon erhöll Alfred Kordelins stiftelses hederspris 2000 och statspriset i scenkonst 2009. År 2007 fick Sella en Jussistatyett för birollen i filmen Det lutande tornet.