Mikko Luoma

Mikko-Luoma

Ackordeonisten MIKKO LUOMA har uppträtt i de flesta europeiska länder, USA och Kina både med solokonserter samt som kammarmusiker och orkestersolist. Han har avlagt examen både vid Sibelius-Akademin och vid Trossingens statliga musikuniversitet i Tyskland med bästa möjliga vitsord samt kompletterat sina studier som Fulbright-stipendiat vid City University of New York 1997–1998, då han fördjupade sig i musikanalys och uppförandepraxis i samtida musik.

Luomas repertoar omfattar allt från tidig barock till de senaste strömningarna i vår tid och han samarbetar aktivt med tonsättare – som ett resultat av detta kan nämnas Jukka Tiensuus dragspelskonsert ”Spiriti” (uruppförande och skivinspelning med Avanti!). Luoma är också grundande medlem av Plus Ensemble. För tillfället är Mikko Luoma lektor i musik vid Åbo konstakademis musikutbildning, där han undervisar i klassiskt ackordeonspel, kammarmusik och musikhistoria.