Jukka Perko

Jukka Perko

Saxofonisten JUKKA PERKO spelade in sig i jazzkretsarnas medvetande redan som tonåring vid Pori Jazz-festivalen sommaren 1986. Redan året därpå bjöds han in att spela i orkestern vid trumpetisten Dizzy Gillespies 70-årsjubileumsturné. Sedermera har Perko vid sidan av jazzrytmik och tankeflykt utvidgat sin konstnärsprofil att omfatta även kärnan inom den finländska musiken, från psalmernas djupt rotade harmonier till musik av Olavi Virta.

Musik är Jukka Perkos sätt att existera. Han har lärt sig spela på samma sätt som han lärt sig tala, genom att lyssna och imitera. Perko närmar sig musik genom stillhet och beskriver sin egen attityd till spel och komposition som en balansgång mellan att sträva efter perfektion och att bejaka ofullkomlighet. Kanske det är orsaken till att vissa upplever att hans musik klingar starkt av nåd.