Jukka Nykänen

Pianisten, teatermusikern och tonsättaren JUKKA NYKÄNEN inledde sina pianostudier för Kata Nummi vid Esbo musikinstitut och fortsatte sedermera under ledning av Teppo Koivisto vid Sibe-lius-Akademin, där han tog musikmagisterexamen 2004. Han har varit verksam vid Finlands Nat-ionalopera, Helsingfors stadsorkester, Nationalteatern och Svenska teatern och är också känd via framträdanden vid bl.a. Helsingfors festspel, Esbo pianofestival, Kuhmo kammarmusikfestival och Åbo musikfestspel samt som kommentator vid RSO:s konsertsändningar i TV.

Nykänen har uppträtt som solist med stadsorkestrarna i Helsingfors och Kuopio samt Vanda under-hållningsorkester. Han har gett ut två soloskivor, varav den andra ingick på Helsingin Sanomats lista över Årets skivor. År 2014 erhöll han undervisnings- och kulturministeriets Finlandspris.