Elisabeth Leonskaja

ELISABETH LEONSKAJA har redan i flera decennier hört till vår tids främsta pianister. Hon föddes i en rysk familj i Tbilisi i Georgien och konserterade redan som elvaårigt underbarn. Under studietiden vid konservatoriet i Moskva prisbelönades hon i de betydande Enescu-, Marguerite Long- och Drottning Elisabeth-tävlingarna. Hon studerade för pianomästaren Svjatoslav Richter och deras musikaliska samarbete och vänskap fortsatte ända till maestrons död 1997.

Leonskaja har i praktiken samarbetat med alla världens ledande orkestrar och hon är en välkommen gäst såväl vid de mest betydande festivalerna som i de främsta konsertsalarna. Hennes talrika skivinspelningar har belönats med bl.a. Caecilia-priset (Brahms pianosonater) och Diapason d’Or (musik av Liszt). I sitt nuvarande hemland Österrike har Leonskaja för sina insatser inom kulturfältet erhållit högsta möjliga hederstecken, ett hederstecken av första klass.
– det högsta