Pēteris Vasks

PĒTERIS VASKS (f.1946, Aizpute) musik är känd för att ösa inspiration ur arkaisk, lettländsk folk-musik. Han komponerade redan under studietiden, då han studerade kontrabasspel vid Emīls Dārziņš-musikskolan i Riga. Vid sidan av sin karriär som orkestermusiker fortsatte Vasks sina kom-positionsstudier under ledning av Valentin Utkin vid Lettlands musikakademi på 1970-talet.

I Vasks produktion ingår tre symfonier (1991, 1999, 2005), varav den andra erhöll Lettlands stora musikpris 2000. Han vann samma pris även 1998 med sin violinkonsert Distant Light. Skivan med bägge dessa verk vann priset Cannes Classical Award 2005. Vasks skriver också flitigt för kör och är intresserad av såväl musikens narrativa som politiska dimensioner, vilket framgår t.ex. av verket Litene (1993), till minnet av officerare mördade av röda armén. Även detta verk belönades med Lettlands stora musikpris. Till hans senaste populära verk hör The Fruit of Silence (2014) och Da Pacem, Domine (2016).

Pēteris Vasks utnämndes 1996 till residenstonsättare vid Stockholms festival för samtida musik. Han har också varit residenstonsättare vid musikfestivalerna i bl.a. Presteigne (2006), Vale of Gla-morgan (2006, 2016), Usedom (2010) och Canberra (2012). År 2016 erhöll han Lettländska statens kulturpris och 2019 presidentens hedersdiplom.

Artistbeskrivningen håller på att uppdateras.


Artisterns evenemanger

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrev innehåller de senaste nyheter om konserter, evenemang och kampanjer.