Åbo musikfestspel har anställt Krista Ahonen som ny chef för evenemangsproduktion och försäljning

Åbo musikfestspel har anställt Krista Ahonen som ny chef för evenemangsproduktion och försäljning. Det handlar om en ny post, som Ahonen tillträder 1.2.2021.

Åbo musikfestspel har rekryterat en ny chef för evenemangsproduktion och försäljning. Till uppdraget har man valt Krista Ahonen (ekon.mag.), som länge verkat som projektchef vid Åbo Mässcentrum. Vid Mässcentret har Ahonen lett mångsidiga mässprojekt i olika branscher och förutom deras ekonomiska resultat ansvarat för bl.a. samarbetspartners, utveckling och marknadsföring. Nu ställer hon sitt starka ekonomi- och försäljningskunnande till Åbo musikfestspels förfogande. Ahonen inleder sitt nya uppdrag 1.2.2021.

Den nya chefen för evenemangsproduktion och försäljning har som uppgift att producera och utveckla festivalens evenemang och tjänster, deras försäljning och marknadsföring, företagssamarbeten och -partnerskap samt främja festivalens synlighet och Åbonejdens dragningskraft.

Även andra personalförändringar är aktuella vid Åbo musikfestspel, eftersom VD Liisa Ketomäki är familjeledig sedan 18.1.2021 och vikarieras av Maija Palonheimo. Hon har erfarenhet av ledande uppdrag i olika organisationer i kulturbranschen från trettio års tid. Maija Palonheimo har varit styrelseordförande vid Stiftelsen för Åbo musikfestspel i tolv år.

”Alla aktörer inom evenemangsbranschen har lidit under hela pandemin. Stiftelsen för Åbo musikfestspel blickar ändå hoppfullt framåt. Vi vill förstärka och utveckla vår verksamhet så den blir ännu bättre än tidigare. Krista Ahonen är ett fullfjädrat proffs och hon kommer att utveckla festivalen tillsammans med dess VD och konstnärliga ledare”, konstaterar Maija Palonheimo, vikarierande VD för Åbo musikfestspel.

***

Konstnärlig ledare för Åbo musikfestspel är dirigenten Klaus Mäkelä.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar

VD:s vikarie Maija Palonheimo, tel: 040 594 0655, e-post .

Chefen för evenemangsproduktion och försäljning Krista Ahonen, tel: 050 594 9641, e-post .

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrev innehåller de senaste nyheter om konserter, evenemang och kampanjer.