Auroramedaljen tillfaller VD Liisa Ketomäki och Åbo musikfestspel

Egentliga Finlands förbund har tilldelat VD Liisa Ketomäki och Åbo musikfestspel Auroramedaljen 2020. Medaljen delas årligen ut till en person, organisation eller myndighet som verkat förtjänstfullt för vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet i landskapet.

Åbo musikfestspel är Finlands äldsta kontinuerligt arrangerade musikfestival, som grundades av Musikaliska sällskapet i Åbo 1960. Då var utgångspunkten att utveckling av musiklivet, hög konstnärlig kvalitet och mod.

”I dag kan vi konstatera, att festivalen, som firade sitt 60-årsjubileum 2019, har utvecklats mot att svara på just dessa önskemål. Det har krävt att man i Åbo arbetat på lång sikt. Åbo musikfestspel har blivit en av de mest betydande festivalerna för klassisk musik i Nordeuropa, en högklassig och mångsidig festival som tilltalar en bred publik”, skriver Egentliga Finlands förbund i motiveringarna.

Tack vare Liisa Ketomäki, som sedan 2012 verkat som VD vid Stiftelsen för Åbo musikfestspel, har Åbo musikfestspel utvecklats mot att bli ett ännu mer internationellt evenemang.

”Ketomäkis kunnande och internationella kontakter har bidragit till att vi årligen får njuta av uppträdanden med internationella toppkonstnärer i Åbo.” Egentliga Finlands förbund lyfter fram konstnärer som uppträdde vid festivalen 2019: Ian Bostridge, Julian Rachlin, Thomas Hampson och Khatia Buniatishvili samt Agrippina i Åbo konserthus.

”Jag är mycket rörd och tacksam över denna hedersbetygelse, som har långa anor. Vi har arbetat hårt för att lyfta fram Åbo musikfestspel och Åbo internationellt och själv har jag jobbat med stor energi och starka visioner. Ända från början har min vision varit att presentera världens bästa artister i Åbo parallellt med inhemska konstnärer och unga förmågor på kommande. Detta betjänar inte endast Egentliga Finland utan berikar hela det finländska kulturfältet”, berättar VD Liisa Ketomäki.

Åbo musikfestspel erbjuder sin publik högklassig musik, bl.a. stora orkesterkonserter, kammarmusik, jazz och konserter för barn.

”Ett fint exempel på en festival som strävar efter att ständigt förändras, utvidgas och förnya sin produktion. VD Liisa Ketomäki och Åbo musikfestspel förtjänar ett tack för att festivalen med sin särpräglade insats på lång sikt och sitt högklassiga program fungerar som en faktor som ökar landskapets dragningskraft både nationellt och internationellt”, fortsätter Egentliga Finlands förbund.

Liisa Ketomäki berättar att musikfestspelens främsta nya projekt vid sidan av förberedelserna för nästa års festivalprogram är att locka internationella kulturturister till Åbo: ”Under ett par års tid arbetar vi konret med detta i samarbete med Visit Turku och Business Finland, med hjälp av understöd från Undervisnings- och kulturministeriet. Festivalerna har en stor roll som spetsprodukter inom turismen och Åbo har många trumfkort på hand: en ryktbar matkultur, den unika skärgården, högklassiga hotell, trafiktjänster som starkt utvecklas samt den snart 800-åriga men moderna och framåtskådande stadens historia. Åbo är i högsta grad en europeisk stad och vi fortsätter vårt arbete så fort tid är efter coronaepidemin.”

Egentliga Finlands förbund delar årligen ut Auroramedaljen till en person, organisation eller myndighet som verkat förtjänstfullt för vetenskap, konst eller annan kulturverksamhet i landskapet. Medaljen kan också ges till en person som är hemma från Egentliga Finland och som förtjänstfullt bidragit till kulturarbete på riksomfattande nivå. I år delas medaljen ut för 96:e gången.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrev innehåller de senaste nyheter om konserter, evenemang och kampanjer.