Åbo musikfestspel ställs in i augusti 2020

Åbo musikfestspel ställs in i augusti 2020. Festivalen var tänkt att arrangeras 6–16 augusti. Orsaken till att festivalen inhiberas är den globala coronaepidemin och dess direkta och indirekta effekter.

Både landets regering och Åbo stad har fastslagit att inga stora publikevenemang får arrangeras fram till 31.7. och att mötesrestriktionerna för folksamlingar på över 50 personer gäller tillsvidare. De nyligen utfärdade riktlinjerna för att med specialarrangemang kunna arrangera kulturevenemang för under 500 personer hade ännu inte kungjorts då beslutet fattades, men ändrar tyvärr inte situationen för musikfestspelens del. Regeringen har heller inte uteslutit att mötesrestriktionerna kan förlängas. Det är också osäkert huruvida konstnärer från utlandet har möjlighet att resa till Finland. De restriktioner som införts i Europa och Finland samt deras effekter gör att det inte är möjligt att arrangera festivalen i augusti.

”Beslutet är beklagligt, men välmotiverat och det enda tänkbara. Festivalen agerar alltid enligt myndigheternas direktiv, men vi vill heller inte ta några risker i fråga om konstnärernas och publikens hälsa. Också biljettförsäljningen är oerhört utmanande i en situation då våra kunder av förståeliga skäl grubblar på förutsättningarna att delta i stora evenemang i augusti”; konstaterar Liisa Ketomäki, VD vid Stiftelsen för Åbo musikfestspel.

Beslutet om att ställa in festivalen fattas i detta skede, så att man i tid kan informera både publik, konstnärer och samarbetspartner om annulleringen. ”Vi är mycket ledsna över att ställa in, men tyvärr har vi inga andra hållbara alternativ”; säger Liisa Ketomäki.

”Att inhibera årets festival är förstås en stor besvikelse, men den enda möjligheten i detta läge. För mig är det viktigt att vi strävar efter att bjuda in alla årets strålande konstnärer till nästa festival. Konsten bär upp oss alla såväl i goda som i dåliga tider och jag hoppas att vi snart får träffas vid Åbo musikfestspel”, säger dirigenten Klaus Mäkelä, konstnärlig ledare för Åbo musikfestspel.

Kunder som redan köpt biljetter har möjlighet att returnera biljetterna eller byta ut dem mot ett presentkort till Åbo musikfestspel, som är i kraft till 31.12.2021. Festivalen utreder möjligheterna att flytta några av konserterna till nya datum samt till strömning, men informerar närmare om detta i juni.

Den amerikanske barytonen Thomas Hampsons konsert ”Songs of America” (ursprungligt konsertdatum 15.8.2020) flyttas med vissa repertoarförändringar (och utan sopranen Nadine Sierra) till 2021. Nytt konsertdatum är lördag 24 april 2021 kl. 19 i Åbo konserthus. Biljetterna till Hampsons konsert är giltiga för det nya konsertdatumet men man har också möjlighet att returnera dem senast 31.5.2020, i fall det nya datumet inte passar.

Arrangemangen för Åbo musikfestspels konserter höstsäsongen 2020 d.v.s. konserten med Franco Fagioli och Basels kammarorkester den 4 oktober samt konserten med Joyce DiDonato och Il Pomo d’Oro den 7 december fortskrider tillsvidare enligt planerna.

***

Lippupistes instruktioner för att returnera biljetter:

Köpta biljetter kan bytas ut till ett presentkort till Åbo musikfestspel eller så kan man ansöka om att få pengarna tillbaka. Konserten Songs of America är uppskjuten till ett nytt datum och i fråga om denna bör man ansöka om ersättning senast 31.5.2020.

Åbo musikfestspels presentkort kan användas endast på Lippu.fi’s full service butiker. Åbo musikfestspels presentkort är i kraft till 31.12.2021. Hitta ditt närmaste biljettförsäljningsställe här: https://www.lippu.fi/sv/help/outlets/

Meddela Lippupiste via e-post: eller ring till numret 0600 900 900 (2 e/min+lna). Meddelandet bör innehålla information om postadress samt originalbiljetternas biljettnummer eller annan identifikationsinformation, t.ex. beställningsnummer.

Man kan även ansöka om att få pengarna tillbaka via denna länk: https://web.lippu.fi/palautus eller genom att returnera biljetterna per post med kontaktuppgifter och kontonummer till adressen:

Lippupiste Oy / ”Evenemangets namn” retur
Kalevavägen 2 (B-huset)
33100 Tammerfors

Biljettpriset för redan inköpta biljetter ersätts (däremot inte service- eller expeditionsavgifter).

På grund av den stora mängden returneringar tar utbetalningarna just nu längre tid än vanligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrev innehåller de senaste nyheter om konserter, evenemang och kampanjer.