Tributkonserter för Claes Andersson

Åbo musikfestspels Claes Andersson & Julia Korkman-konserter 20:e och 21:a augusti arrangeras som tribut till Claes Andersson.

”Tillsammans med Claes’ anhöriga kom vi musiker fram till att inte inhibera konserterna. Istället gör vi dem som tribut till honom. I konserterna lyfter vi fram sånger som var viktiga för Claes samt hans egna ord- och tonsättningar. Musiken och poesin var Claes’ sätt att bearbeta känslor och det känns naturligt att föra detta arv vidare. I konserten framför vi också det nya stycket “Inandning, utandning” som vi arbetade på med Claes, bara ett par veckor sedan”, berättar Julia Korkman.

”Claes Anderssons överraskande bortgång chockade oss alla, och vi deltar i de anhörigas sorg. Vi diskuterade med Julia Korkman, som uppträder i konserterna, och kom till slutsatsen att ordna dem i enlighet med även de anhörigas önskan som tribut till Claes Andersson”, beskriver Åbo musikfestspels verkställande direktör Liisa Ketomäki.

På pianot hör vi Riitta Paakki, som tidigare fungerat som vikarie i Claes Andersson Trio. Andersson och Paakki har också uppträtt tillsammans fyrhändigt ett antal gånger Konserterna äger rum 20:e och 21:a augusti klo 19.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrev innehåller de senaste nyheter om konserter, evenemang och kampanjer.