Åbo musikfestspel går i Jeanne d’Arcs fotspår

Pressmeddelande, fritt att publiceras 20.5.2015 Åbo musikfestspel

Åbo musikfestspel firas 6.-15.8.2015. I år äntrar förutom musiker även flera skådespelare scenen. En av de intressantaste produktionerna är ett sammarbetsprojekt mellan en av Finlands populäraste skådespelare och författare, Hannu-Pekka Björkman och den amerikanska mezzosopranen Kate Lindsey, som tillsammans har skapat verket ”The Trial of Joan of Arc”.

Söndagen 9.8 kl.14 står Sigyn-salen värd för premiären för skådespelaren Hannu-Pekka Björkmans och den amerikanska mezzosopranen Kate Lindseys verk som vandrar i den franska nationalhjältin-nan Jeanne d’Arcs fotspår. Jeanne d’Arc, jungfrun från Orléans, var en ung kvinna i 1400-talets Frank-rike som sade sig ha fått i uppgift av Gud att leda den franska kungliga armén till seger i kriget mot England. År 1429, bara 17 år gammal, ledde hon också de franska trupperna till seger och befriade Orléans. Några år senare dömdes hon dock till att brännas på bål.

Det finns ingen tvivlan om att Jeanne d’Arc verkligen har existerat, eftersom hennes rättegångspro-tokoll finns bevarade till denna dag. Åbo musikfestspels konsert tar avstamp i just dessa dokument, i en föreställning där Hannu-Pekka Björkman agerar åklagare och Kate Lindsey Jeanne d’Arc. Teksten varvas med franska melodier av bl.a. Fauré, Messisn, Satie, Debussy, Poulenc och Ravel. Föreställ-ningen ackompanjeras av pianisten Garry Matthewman som gör sin musikfestspelsdebut på konser-ten.

Så här berättar Hannu-Pekka Björkman: ”För oss kan Jeanne d’Arcs öde kännas förunderligt. Men kommande generationer kommer att förundras över våra öden på samma sätt. Genom förundrans och misstrons dimmor. Hände allt det där verkligen?”

Föreställningsspråket är engelska. Konserten textas till finska och svenska.

Konserten är ca 1 h lång, utan paus.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar

Verksamhetsledare Liisa Ketomäki, tel. 040 740 6200 & (02) 262 0814,

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrev innehåller de senaste nyheter om konserter, evenemang och kampanjer.