Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Turun musiikkijuhlat

puh. +358 40 740 6200

Turun musiikkijuhlasäätiö

Sibeliuksenkatu 2, 20100 Turku

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Liisa Ketomäki

liisa.ketomaki@tmj.fi
Puh. +358 40 740 6200 (Turun musiikkijuhlien toimisto)

Rekisterin nimi

Turun musiikkijuhlien asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena tarkoituksena on toimia Turun musiikkijuhlien uutiskirjeen tilanneiden tai lippuvarauksen tehneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen, ohjelmalehtisen postitukseen, asiakkaisiin suuntautuvaan yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden ylläpitämiseen sekä kävijätilastojen kokoamiseen.

Perusteena rekisteriin kuulumiseen on henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Turun musiikkijuhlien asiakasrekisteri sisältää seuraavat asiakkuustiedot:

 • Sähköposti
 • Etu- ja sukunimi
 • Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Yhteyspuhelinnumero
 • Henkilön itse ilmoittamat lisätiedot

Tietoja säilytetään niin kauan, kun Turun musiikkijuhlilla ja asiakkaalla katsotaan olevan asiakkuussuhde.

Tietolähteet

  • Asiakkaan Turun musiikkijuhlille ilmoittamat tiedot esim. uutiskirjeen tilaaminen
  • palvelun antamisen, ylläpidon tai tuottamisen yhteydessä saadut henkilötiedot
  • Turun musiikkijuhlien yhteistyökumppaneiden kautta saadut tiedot.

Lisäksi voidaan käyttää julkisia tietolähteitä, kuten Suomen Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua. Rekisteröinnin perusteena on Turun musiikkijuhlien uutiskirjeen tilaaminen, Turun musiikkijuhlien tuottamiin tilaisuuksiin osallistuminen tai lippujen osto.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Turun musiikkijuhlat voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa viranomaisille.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla ja tietokannoissa, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus vaatia hänestä rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Vapaamuotoiset korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostitse rekisterin ylläpitäjille, info@tmj.fi tai +358 40 740 6200

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Jos haluat perehtyä evästekäytäntöömme, niin lue tietosuojaselosteemme.