Jari Sinkkonen

Jari Sinkkonen

JARI SINKKONEN on lääketieteen tohtori, Turun yliopiston lastenpsykiatrian dosentti sekä lasten- ja nuorisopsykoterapeutti. Hän on työskennellyt aikaisemmin Helsingissä Lastenlinnan sairaalassa ja Pelastakaa Lapset -järjestön palveluksessa.

Sinkkonen on tutkinut kuurouden vaikutuksia lapsen kehitykseen, adoptioita ja lastensuojelua. Hän on kirjoittanut ja toimittanut yksin tai kollegojen kanssa 20 kirjaa, mm. teoksen suurten säveltäjien sairauksista ja luovuudesta (Nerouden lähteillä WSOY 2015). Uusimmassa kirjassaan Sinkkonen käsittelee kiintymyssuhteiden merkitystä ihmisen elämänkaaressa. Neurotieteellinen tutkimus on osoittanut, että musiikki ja kiintymyssuhteisiin liittyvät affektit aktivoivat samoja aivoalueita. Osa musiikin suuresta vaikutuksesta tunne-elämään selittyy sillä, että se on eräänlainen yleislääke erokokemusten aiheuttamaan psyykkiseen kipuun. Sinkkonen on lisäksi suorittanut huilunsoiton diplomitutkinnon vuonna 1975 Lausannen konservatoriossa.