Lina Prokofjev – ett offer för kärlek och totalitarism

25.02.2019

18:00

Åbo stadsbibliotek

Linnankatu 2

Turku

Fritt inträde

Sångerskan Lina Prokofjev (1897–1989) föddes i Spanien men sammanträffade i USA med den ryske tonsättaren Sergej Prokofjev, som flytt dit undan revolutionen. De gifte sig och fick två söner. På 1930-talet började Sovjetunionen locka Sergej att återvända till fäderneslandet och familjen flyttade till Moskva 1936. Familjen Prokofjevs liv hamnade dock i vågskålen då Stalinregimen tog ett allt starkare strypgrepp om konstnärerna i landet. Sergej övergav sin hustru för en annan kvinna 1941 och sju år senare dömdes Lina till fångläger. Efter Stalins död blev hon frigiven, och 1974 fick hon tillstånd att flytta till väst. Resten av sitt liv ägnade sig Lina åt att vårda sin mans musikaliska minne.

Åbo musikfestspel firar jubileumsår och arrangerar i samarbete med Åbo stadsbibliotek två föredrag kring temat Kvinnorna till ära. Som ämne för sina föredrag har pianisten Ari Helander (f. 1959) valt två betydande konstnärer, som kommit att få endast en marginal position inom musikhistorien: pianisten Clara Schumann (1819–1896) och sångerskan Lina Prokofjev (1897–1989).

Helander har under flera års tid hållit musikföredrag som kombinerar berättelse, musik och bilder. Han är speciellt intresserad av tonsättares och musikers personliga liv samt hur politik och situationen i samhället påverkat dem.

Må 18.2. kl. 18 Clara Schumann – pianist, tonsättare och mor

Må 25.2. kl. 18 Lina Prokofjev – ett offer för kärlek och totalitarism

Åbo stadsbibliotek, Studio

Inträdet till föredragen är fritt och de är cirka 1,5 h långa.

 


Artister