KONSERTHUS

BILJETTFÖRSÄLJNING

To-Fre kl. 12-16

+358 (0)2 262 0333 | kulttuuri.myynti(at)turku.fi

Åbo konserthus, Aningaisgatan 9

LIPPU.FI

Mo-Lö kl. 9-21 | Sö kl. 10-18

+358 (0)600 900 900

(2€/påbörjad min.+lna/msa)

FÖRSÄLJNINGSPUNKTER

NÄTBUTIKEN

Vårt pris meddelas inkl. serviceavgifter. Lippu.fi lägger till expeditionsavgifter beroende på leveranssätt.

PRISGRUPPER

normal/pensionär/rabatt
normal/rabatt

Rabattbiljetten gäller studerande, personer under 16 år, värnpliktiga, civiltjänstgörare och arbetslösa. Kort som
berättigar till rabatten bör kunna uppvisas vid dörren.

GRUPPRABATT

Gruppförsäljning vid Lippu.fi och konserthus biljettförsäljning. Rabatten för en minst 11 personers grupp.

FÖRSÄLJNING VID DÖRREN

Biljettförsäljning under konsertkvällarna på konsertplatsen en timme före konserten börjar.

RÖRELSEHINDRADE

Följeslagaren och rörelsehindrad får -50% rabatt på normal biljetter. Antalet platser för rörelsehindrade är begränsat.